Δαίδαλος ΑΤΕΒΕ

Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ είναι εργοληπτική εταιρία με έδρα τα Ιωάννινα, που εκτελεί ιδιωτικά και δημόσια έργα.
Daidalos-Logo-01

Λίγα λόγια για το project

Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ είναι εργοληπτική εταιρία 3ης τάξης, με έδρα τα Ιωάννινα. Δραστηριοποιείται ανά την Ελλάδα και εκτελεί ιδιωτικά και δημόσια έργα στις κατηγορίες οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών – ενεργειακών, υδραυλικών, οδοποιίας, λιμενικών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υποστυλώσεις διατηρητέων κτιρίων.

Εμείς αναλάβαμε την υλοποίηση της όλης εταιρικής παρουσίασης, μέσω ενός responsive website, στο οποίο παρουσιάζονται οι δράσεις & τα έργα της Δαίδαλος ΑΤΕΒΕ.

Τεχνολογίες / Βασικά στοιχεία

Responsive design
Βελτιστοποίηση ταχύτητας
Συμμόρφωση με GDPR
Βασικό SEO
Σύνδεση με Google Analytics/Search Console
Ενότητα των Νέων/Blog

Δείτε μερικά ακόμη projects